The degree of comparison

February 1, 2019
grammar beginner

DegreeVNEN
Highrấtvery
khárather
|tương đốifairly
hơia litte
Lowkhôngnone

Examples


rất
Vé máy bay rất đắt.
Flight ticket is very expensive.
khá
Phí tắc xi khá đắt.
Taxi fee is rather expensive.
thường
Vé tàu hoả tương đối đắt.
Train ticket is fairly expensive.
hơi
Vé xe buýt hơi đắt.
Bus ticket is a litte expensive.
không
Đi bộ không đắt.
Walk is not expensive.