DegreeVNEN
Highrấtvery
khárather
|tương đốifairly
hơia litte
Lowkhôngnone

# Examples


# rất
Vé máy bay rất đắt.
Flight ticket is very expensive.
# khá
Phí tắc xi khá đắt.
Taxi fee is rather expensive.
# thường
Vé tàu hoả tương đối đắt.
Train ticket is fairly expensive.
# hơi
Vé xe buýt hơi đắt.
Bus ticket is a litte expensive.
# không
Đi bộ không đắt.
Walk is not expensive.